Konsultfirman där teknisk briljans möter familjär värme

Med skräddarsydda lösningar och bred teknisk kunskap vägleder vi våra kunder

Våra erfarna medarbetare arbetar nära dig som kund
- Tillsammans skapar vi framgång för er verksamhet

Några av våra kunder

Som en ledande teknikkonsultfirma / konsultbyrå är vi stolta över att erbjuda en omfattande expertis inom alla områden av ingenjörskonsultation. Vårt team består av skickliga ingenjörer och teknikkonsulter som specialiserar sig på diverse områden, från IT-teknik till mekanikkonstruktion och allt däremellan.

Vi förstår vikten av att ha kvalificerade projektledare som kan leda och samordna våra olika projekt. Dessa projektledare arbetar tätt tillsammans med våra IT-arkitekter för att utveckla och implementera effektiva IT-lösningar. Vår expertis sträcker sig även till operativ teknologi (OT), där vi integrerar förebyggande underhåll för att säkerställa långsiktig driftsäkerhet.

Inom vårt team finns även konstruktörer specialiserade på mekanikkonstruktion och EL-konstruktion. Deras kunskap och erfarenhet inom områden som automationsteknik och mekatronik gör det möjligt för oss att leverera innovativa och effektiva lösningar till våra kunder.

Vi är också stolta över våra beredare och formbestämmare, som säkerställer att varje produkt uppfyller högsta kvalitetsstandard. Genom att integrera konceptutveckling och design skapar vi produkter som inte bara är funktionella utan också estetiskt tilltalande.

Oavsett om du behöver hjälp med konceptutveckling, produktutveckling eller något annat inom teknikkonsultation, kan vårt team av erfarna konsulter och tekniker hjälpa till att uppfylla dina behov och mål. Vi är din partner för framgång inom teknik och innovation.

Som teknikkonsultfirma är vi stolta över vår mångfald av kompetenser inom ingenjörs- och IT-teknik. Våra ingenjörskonsulter, projektledare och IT-tekniker arbetar tillsammans för att leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder. Vår expertis sträcker sig från konceptutveckling till produktutveckling och implementering av automationsteknik.

Våra mekanikkonstruktörer och EL-konstruktörer är specialiserade inom sina områden och arbetar med att utveckla innovativa lösningar inom mekanikkonstruktion och EL-konstruktion. Genom att kombinera mekatronik och automationsteknik skapar vi effektiva system för våra kunders behov.

Vi har även kompetens inom beredning och formbestämning för att säkerställa att varje detalj är noggrant planerad och utförd. Våra designers arbetar med att skapa estetiskt tilltalande produkter samtidigt som de är funktionella och effektiva.

Inom IT-området har vi IT-arkitekter som designar och implementerar system för både IT och OT (Operational Technology). Vi fokuserar även på förebyggande underhåll för att säkerställa långsiktig hållbarhet och effektivitet för våra kunders system.

Oavsett om det gäller att utveckla en ny produkt, optimera en befintlig process eller implementera avancerade tekniska lösningar, är våra konsulter redo att ta sig an utmaningen. Med vår breda kompetens och erfarenhet är vi din pålitliga partner för tekniska projekt av alla slag.

Teknikkonsulter är specialister inom teknikbranschen som erbjuder expertis och rådgivning till företag inom en mängd olika områden. Deras arbete spänner från att vara projektledare till att agera som teknikkonsult inom specifika områden som mekanik, elektronik och IT-teknik.

Inom företaget finns det ett team av ingenjörer och teknikkonsulter som arbetar nära kunder för att utveckla och implementera innovativa lösningar. Dessa ingenjörer och teknikkonsulter är specialiserade inom olika områden såsom mekanikkonstruktion, EL-konstruktion, automationsteknik och mekatronik.

Projektledare ansvarar för att samordna arbetet mellan olika team och säkerställa att projektet följer tidplanen och budgeten. De samarbetar nära med teknikkonsulter och konsulter för att säkerställa att kundens behov och krav möts på bästa möjliga sätt.

IT-arkitekter spelar en viktig roll i att utforma och implementera IT-lösningar som stöder företagets verksamhet. De arbetar med både IT-tekniker och ingenjörer för att säkerställa att systemen är säkra, skalbara och effektiva.

Inom området för förebyggande underhåll och beredning arbetar specialister med att förutse och förebygga potentiella problem innan de uppstår. Dessa specialister, även kända som FU- och UH-konsulter, spelar en avgörande roll för att säkerställa att företagens utrustning och system fungerar smidigt och effektivt.

Konceptutvecklare och designer är ansvariga för att skapa och utforma nya produkter och lösningar. Deras arbete innefattar formbestämning och design, där de tar hänsyn till både estetiska och funktionella aspekter för att skapa produkter som möter kundernas behov och önskemål.

I sammanhanget av operationell teknik (OT) är det viktigt att ha specialister inom automationsteknik som kan designa och implementera system för att effektivisera produktionsprocesser. Dessa automationstekniker samarbetar nära med ingenjörer och teknikkonsulter för att säkerställa att systemen fungerar sömlöst och uppfyller företagens behov.

Sammanfattningsvis spelar teknikkonsulter, ingenjörer, projektledare, IT-specialister och andra specialister en avgörande roll inom företagets produktutveckling och verksamhet. Deras expertis och erfarenhet bidrar till att driva innovation och framsteg inom teknikbranschen.

Som teknikkonsult inom IT och automation har jag arbetat med projektledning och produktutveckling tillsammans med ingenjörskonsulter och mekanikkonstruktörer. Vi har haft en multidisciplinär grupp där både mekatroniker och EL-konstruktörer har bidragit till konstruktionen och beredningen av komplexa system.

I vårt arbete har vi även haft nära samarbete med konsulter inom IT-arkitektur och operativ teknik för att säkerställa en effektiv och säker IT-infrastruktur. Dessutom har vi haft provningstekniker som har utfört tester för att säkerställa kvaliteten på våra produkter.

Under projektets gång har jag haft rollen som projektledare och interimchef där jag har ansvarat för ledarskapet och managementet av teamet. Det förebyggande underhållet har varit en viktig del av vårt arbete för att säkerställa långsiktig hållbarhet och driftsäkerhet.

Vårt fokus har varit på konceptutveckling och formbestämning där designers och konceptutvecklare har arbetat tillsammans för att skapa innovativa lösningar. Vi har även haft en stark närvaro inom produktutvecklingen och produktionstekniken för att säkerställa effektiv tillverkning och distribution.

Genom att integrera IT-teknik end-to-end har vi kunnat optimera vår produktionsprocess och säkerställa hög kvalitet i varje steg. Med närvaro i städer som Skövde, Huskvarna och Kalmar har vi kunnat dra nytta av olika kompetenser och resurser för att leverera framgångsrika projekt inom el & automation samt mekanikkonstruktion och mekatronik.

Successtory:
I den skandinaviska teknologins hjärta satt en av Sveriges främsta leverantörer av avancerad teknisk utrustning fast I en labyrint av
problem.
Under lång tid hade de kämpat med att utveckla ett teknisk utmanande produkt men fastnat i ett svårlösligt problem.
Swadara, känt för sina tekniska kunskaper , inom b.la. problemlösning och innovation , ombads titta på problemet med nya fräscha ögon. Med en brinnande entusiasm och en ovillkorlig tro på att inget problem var för stort, samlade Swadara några av sina bästa och skarpaste hjärnor för att utforska och utmanövrera det tekniska dilemmat.
Med stor teknisk erfarenhet och kreativa tankegångar grävde de djupt och inom några veckor lyckades de frambringa inte bara ett, utan flera förbättringsförslag samt en potentiell lösning som  överraskade kunden om vad som var möjligt inom tidsramen.
När dagen för presentationen äntligen kom, stod Swadara där redo med fungerande fysiska modeller och visade att inget problem var för svårt att övervinna när man hade modet att tänka utanför boxen.
Kundens reaktion var mycket positiv och genom Swadaras insatser har deras tekniska dilemma omvandlats till en möjlighet.