Swadara förstärker organisationen inom ett nytt område genom att välkomna inte mindre än fem, mycket kompetenta formbestämmare.
Varmt välkomna: Johan Nilson, Daniel Sjöblom,
Joakim Hanell, Markus Hedberg och Lukas Mathsson.
Genom denna rekrytering kommer vi fortsättningsvis kunna erbjuda våra kunder formbestämning, som därmed kan säkra formgivningen på ett snyggt och bra sätt.

Samtliga är redan igång i spännande uppdrag åt våra kunder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *